+30964045016, [email protected]

Butterfly Dress

Конфіденційність

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідують Веб-сайт butterfly-dress.com; в зв’язку з чим, прагнемо захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту для кожного Користувача.

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює порядок здійснення та обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також інформацію для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на нашому Веб-сайті butterfly-dress.com, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Веб-сайт здійснює діяльність щодо збору особистих даних користувачів та поважає конфіденційність кожного Користувача, та зобов’язується захищати особисті дані Користувачів, тобто факти, будь-яку інформацію, що може бути використана для аутентифікації та ідентифікації конкретної фізичної особи. Сфера діяльності політики конфіденційності Веб-ресурсу butterfly-dress.com відноситься до будь-яких особистих даних, які ресурс обробляє у відповідності до діючого законодавства про конфіденційність та інформацію.

1.2. Політика конфіденційності Веб-сайт butterfly-dress.com застосовується до будь-якого використання даного ресурсу, тобто фактично до всіх послуг ресурсу незалежно від того чи ви отримуєте доступ до послуг чи ні, яким чином ви отримуєте послугу, використовує користувач таку послугу, не залежно від того чи отримана вона через комп’ютер, чи мобільну версію сайту.

1.3. Веб-сайт butterfly-dress.com обмежується збором обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов’язкова до надання інформація, Користувачу буде про це повідомлено в момент збору такої інформації.

1.4. Веб-сайт butterfly-dress.com.ua не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Веб-сайт (надалі – «Сайт») – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, що складає інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою butterfly-dress.com та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

Володілець та розпорядник бази персональних даних – Butterfly Dress, що є Власником Сайту butterfly-dress.com, якому за згодою суб’єкта персональних даних, надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Власник Сайту (надалі – «Власник») – Butterfly Dress, яке є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту та бази персональних даних «Клієнти».

Обробка персональних даних – це будь-яка дія або сукупність дій зі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних баз даних.

Користувач – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Угоди розміщеної на Сайті та цієї Політики.

Особистий кабінет – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті, що дозволяє Власнику ідентифікувати (авторизувати) Користувача шляхом використання облікового запису, доступ до якого забезпечується за допомогою особистих ідентифікаторів (далі — номер телефону та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення, електронні заявки, електронні договори, подані до Butterfly Dress, результати їх розгляду та інша інформація.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Метою збирання та обробки персональних даних на Веб-сайті butterfly-dress.com є зберігання та обслуговування даних клієнтів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» та забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання послуг та здійснення розрахунків за послуги, відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що передбачені в розділі 3 цієї Політики.

Cookie файли — це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт.

Для цілей даної політики конфіденційності всі зазначені в розділі 2 терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в розділі 2 цілей даної Політики конфіденційності, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даній Політиці конфіденційності, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

3. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Мета використання персональних даних:

3.1.1 Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання послуг, передбачених Сайтом butterfly-dress.com, обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно, крім того, з метою розгляду запитів та скарг, зроблених Вами стосовно нашого Сайту; збереження нашого Сайту в безпеці та попередження шахрайства; перевірки відповідності умовам, що регулюють використання нашого Сайту (включаючи моніторинг приватних повідомлень, що надсилаються через наш Сайт), інші види використання згідно до законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до Правил використання Сайту (далі – Угода Сайту),

3.2. Обробка персональних даних:

3.2.1. Власник Сайту обробляє персональні дані Користувачів відповідно до законодавства про захист даних. Надані персональні дані обробляються, зберігаються в базі

3.2.2. Персональні дані Користувачів обробляються, серед іншого, в наступній області:

Для виконання укладених з Користувачем договорів на замовлення послуг – підставою для обробки даних в цьому випадку буде договір, укладений з Власником, шляхом прийняття Угоди Сайту, заповнення відповідних даних, в тому числі надання копій документів, що підтверджується накладанням особистого кваліфікованого електронного підпису на відповідні документи Користувачем.
Для ведення особистого кабінету Користувача – підставою для обробки даних в цьому випадку буде створення особистого кабінету та прийняття правил Угоди Сайту.
У маркетингових цілях – на вказану Користувачем адресу для кореспонденції Власник може періодично висилати інформацію про пропозиції Власника;
Для статистичних цілей для внутрішніх потреб Власника – в цьому випадку підставою для обробки даних буде юридично обґрунтований інтерес Власника, що складається в зборі інформації, яка дозволяє розвивати діяльність і приводити послуги у відповідність до потреб Користувачів;
Для підтвердження виконання Власника його зобов’язань і розгляду претензій, або захисту від претензій, які можуть бути спрямовані проти нього, запобігання або виявлення шахрайства – підставою для обробки даних Користувача в цьому випадку буде юридично обґрунтований інтерес Власника, який є правом захисту, підтвердження виконання зобов’язань і отримання за це належної винагороди від клієнтів Власника.

3.2.3. Здійснюючи замовлення послуг на Сайті butterfly-dress.com, Користувач вказує певні визначені персональні дані, необхідні для виконання договору надання послуг. Відмова надати дані, необхідні для реалізації замовлення, тягне за собою неможливість виконання Власником надання послуг.

3.2.4. Власник залишає за собою право надавати персональні дані Користувача суб’єктам, які можуть співпрацювати при виконанні Договору надання послуг, замовлених Користувачем.

3.2.5. Передані Користувачем персональні дані будуть оброблятися в період, необхідний для реалізації договору надання послуг, а також підтвердження виконання зобов’язань Власника і розгляду претензій або захисту від претензій, які можуть бути спрямовані проти Власника, але не довше ніж протягом 10 років від дати передачі Власнику Користувачем його даних.

4. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації, та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Вас, крім випадку передбаченого п. 4.2. Політики.

4.2. На свій розсуд, для можливості замовлення послуг шляхом використання Сайту, Ви можете авторизуватись на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми, у якій обов’язково вказуються такі дані: прізвище, ім’я; особистий номер телефону; пароль.

4.3. При використанні Сайту ми можемо здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Вами Сайту.

4.4. Ми можемо збирати, зберігати та використовувати такі типи Ваших персональних даних:

4.4.1. інформацію про Ваш комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

4.4.2. інформацію про Ваші відвідування та використання цього Сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;

4.4.3. інформацію, яку Ви надаєте під час авторизації особистого кабінету та укладення з Власником договору на замовлення послуг на нашому Сайті у порядку встановленому п. 4.2. цієї Політики, наприклад: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані; дату та найменування органу, що здійснив видачу паспорту, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про зареєстроване місце проживання; відомості про сімейний стан; військово-облікові дані; номер мобільного телефону, адресу електронної пошти; фотографічні зображення особи.

4.4.4. інформацію, яку Ви вводите під час користування послугами на нашому Сайті;

4.4.5. інформацію, яка генерується під час використання нашого Сайту, у тому числі коли, як часто та за яких обставин Ви його використовуєте;

4.4.6. інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилаєте нам електронною поштою або через наш Сайт, включаючи його вміст та метадані;

4.4.7. будь-яку іншу особисту інформацію, яку Ви надсилаєте нам.

4.5. Перш ніж повідомляти нам особисту інформацію іншої особи, Ви повинні отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.

4.6. Ми збираємо лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Вами, як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

5. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАСНИКА З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці, зокрема п. 3.2.4. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту Вашої особистої інформації.

5.2. Доступ до Ваших персональних даних можуть мати наші уповноважені працівники, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті сторони, які надають нам послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням Власником господарської діяльності. Наші уповноважені працівники та/або треті сторони на підставі укладених з нами договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але ми не гарантуємо абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.

6.2. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

6.3. Ми маємо право поширювати персональні дані без Вашої згоди у випадку визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6.4. Якщо Ви надали / втратили доступ до свого Особистого кабінету, Ви несете повну та самостійну відповідальність за дії нового Користувача при використанні ним Сайту та/або послуг Сайту з Вашого особистого кабінету.

7. ВАШІ ПРАВА, ЯК КОРИСТУВАЧА (СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)

7.1. Ви, як Користувач (суб’єкт персональних даних) маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Власника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу Власнику із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої Власнику на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.2. Ви маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

8.3. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіми сторонами допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

8.4. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

8.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається, у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо доступ до них заборонено згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

8.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

9. БЕЗПЕКА

9.1. Сайт butterfly-dress.com не призначений для неповнолітніх Користувачів. Ми дуже серйозно ставимось до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим, зі свого боку, звертаємось до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, їх конкретну мету та необхідність використання тих чи інших сервісів сайту.

9.2. Сайт butterfly-dress.com вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

9.3. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на Сайт butterfly-dress.com. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Сайт butterfly-dress.com за його дії відповідальності не несе.

9.4. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що Сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

9.5. Користувач обізнаний про те, що Власник сайту може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади в порядку передбаченому законодавством України.

10. ФАЙЛИ COOKIE

10.1. Butterfly Dress дбає про своїх Користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним. Для цього нам необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги і інтереси Користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту.Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо Ви його не видалили до дати закінчення терміну дії; cookie сеанс, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу Вашої роботи, коли веб-браузер закриється. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто Вас ідентифікує, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про Вас, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookie.

Важливо:

• при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;

• у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;

• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

10.2. Ми використовуємо наступні категорії файлів cookie:

– строго необхідні файли cookie – потрібні для пересування користувача по веб-сторінці, здійснення пошуку по Сайту, здійснення запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

– експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для Користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач.

– функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера.

10.3. Конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися; варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie; відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту. Інформація про користувачів, яка отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Butterfly Dress, якому належить Сайт.

11. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

11.1. Ми залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.

11.2. У випадку внесення істотних змін до Політики ми розмістимо повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Ви погодились з відповідними змінами Політики.

12. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, як суб’єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних вказаних мною під час реєстрації на Сайті: butterfly-dress.com, укладенні договору про надання послуг з Власником за допомогою Сайту, що потрапляють в базу персональних даних «Клієнти» з метою забезпечення взятих Власником на себе зобов’язань, для забезпечення відносин у сфері ділових стосунків та реклами, направлення (надсилання) на мою електронну пошту та мобільний номер телефону спеціальних пропозицій, інформації про нові послуги та рекламні акції, знижки інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Власником своїх обов’язків переді мною, як покупцем послуг тощо, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані; дату та найменування органу, що здійснив видачу паспорту, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про зареєстроване місце проживання; відомості про сімейний стан; військово-облікові дані; номер мобільного телефону, адресу електронної пошти; фотографічні зображення особи та інша інформація, яка надається мною при реєстрації в Особистому кабінеті та укладенні договору тощо;
будь-яких інших персональних даних та відомостей, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Власнику, що містяться в документах, що надаються в процесі оформлення заявок, інших документів та виконання
укладених договорів, а також дані, які можуть знадобитися Власнику, у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

Обробка персональних даних може здійснюватися Власником на паперовому і/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої та неавтоматизованої.

Я погоджуюсь з тим, що Власник може передавати мої персональні дані третім особам, афілійованим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до мети їх обробки, банківським установам, фінансовим установам, іншими третіми особами, за умови дотримання такими особами вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних (без додаткового погодження та повідомлення Суб’єкта персональних даних в разі їх передачі).

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також, що повідомлений про Власника персональних даних; мету обробки персональних даних; склад і зміст персональних даних; осіб, яким можуть бути передані персональні дані; мені зрозумілі мої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а також зобов’язуюся дотримуватися правил користування Сайтом.

Мені відомо, що Власник залишає за собою право змінювати Правила користування сайтом (Угоди Сайту), а також Політики конфіденційності на свій розсуд.

Передані Мною персональні дані будуть оброблятися в період, необхідний для реалізації мого замовлення за договором надання послуг, а також підтвердження виконання зобов’язань Власника і розгляду претензій або захисту від претензій, які можуть бути спрямовані проти Власника, але не довше ніж протягом 10 років від дати передачі Власнику моїх даних, у тому числі шляхом створення особистого кабінету.